Mål: 2482--2485-18

HFD 2019 ref. 20

HFD 2019 ref. 20

Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Om avgörandet

Målnummer
2482--2485-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
19 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökord
NäringsverksamhetReparation och underhåll