Mål: 6050-17

HFD 2019 ref. 21

HFD 2019 ref. 21

Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistans-anordnare utgör inte ett överklagbart beslut.

Om avgörandet

Målnummer
6050-17
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken
Sökord
AssistansersättningFörvaltningsbeslutÖverklagbarhet