Mål: 5928-18

HFD 2019 ref. 23

HFD 2019 ref. 23

Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Om avgörandet

Målnummer
5928-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
5 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EU-rätt
Sökord
BevisningHälso- och sjukvårdPatientrörlighetsdirektivetVårdval