Mål: 5928-18

HFD 2019 ref. 23

HFD 2019 ref. 23

Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.