Mål: 3454-18

HFD 2019 ref. 28

HFD 2019 ref. 28

Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet an-kommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.

Om avgörandet

Målnummer
3454-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
15 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
Sökord
Jobb- och utvecklingsgarantinÅterkallelse