Mål: 6656-18

HFD 2019 ref. 29

HFD 2019 ref. 29

Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.

Om avgörandet

Målnummer
6656-18
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd
Lagrum
2 kap. 14 § första stycket 1 tryckfrihetsförordningen
Sökord
Allmän handling