Mål: 5082-18

HFD 2019 ref. 30

HFD 2019 ref. 30

Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupong-skatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.