Mål: 5082-18

HFD 2019 ref. 30

HFD 2019 ref. 30

Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupong-skatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.

Om avgörandet

Målnummer
5082-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
Artikel 63 i EUF-fördraget1 och 4 §§ kupongskattelagen (1970:624)
EU-rätt
Sökord
AvkastningsskattEU-rättKupongskatt