Mål: 3999--4000-15

HFD 2019 ref. 31

HFD 2019 ref. 31

SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.