Mål: 3999--4000-15

HFD 2019 ref. 31

HFD 2019 ref. 31

SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Om avgörandet

Målnummer
3999--4000-15
Måltyp
Offentlig upphandling
Lagrum
1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)Artikel 5.1 direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
EU-rätt
Sökord
Offentlig upphandlingTransportverksamhetUpphandlande enhet