Mål: 3281-18

HFD 2019 ref. 34

HFD 2019 ref. 34

Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Om avgörandet

Målnummer
3281-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken
Sökord
AssistansersättningSocialförsäkringsbalken