Mål: 7241-17

HFD 2019 ref. 35

HFD 2019 ref. 35

Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.

Om avgörandet

Målnummer
7241-17
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
9 kap. 5 § första stycket 2 och 8 § samt 10 kap. 3 § första stycket förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.Artikel 15.2 första stycket i förordning 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporterArtikel 4 k) i förordning 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
EU-rätt
Sökord
FärdskrivareSanktionsavgiftVägtransport