Mål: 7241-17

HFD 2019 ref. 35

HFD 2019 ref. 35

Fråga om hur sanktionsavgift för transportföretag ska bestämmas när förarkort har använts felaktigt.