Mål: 4135-18

HFD 2019 ref. 36

HFD 2019 ref. 36

Fråga om ett företag har fått fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen genom att tiden för byggnadsverksamhet här har överstigit tolv månader. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
4135-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
Artikel 5 lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
Sökord
Fast driftställeSkatteavtal