Mål: 1127-19

HFD 2019 ref. 24

HFD 2019 ref. 24

En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen (I, Mål nr 1127-19). En sådan handling anses däremot inte tillförd målet och en klagande har därför inte rätt att ta del av den med stöd av bestämmelsen om partsinsyn (II, Mål nr 1370-19).