Mål: 605--606-19

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

Fråga om transaktionskostnader får räknas med i utgiften vid bestämmande av beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) (Mål nr 605-19 och 606-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7220-17 och 7221-17).