Mål: 6876-18

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.