Mål: 6874-18

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.