Mål: 300-19

HFD 2019 not. 23

HFD 2019 not. 23

Förhandsbesked om tobaksskatt. 

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.