Mål: 2858-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om kupongskatt

Fråga om en värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust är utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen (Mål nr 2858-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2716-16).