Mål: 3316--3318-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Fråga om förutsättningarna för beskattning i det ordinarie förfarandet och efterbeskattning på grundval av kontantinsättningar på den skattskyldiges bankkonto (Målnummer 3316--3318-19, Kammrrätten i Jönköpings målnummer 1420--1425-18).