Mål: 1913-18

HFD 2019 not. 20

HFD 2019 not. 20

Inkomstskatt, skattetillägg, ersättning för kostnader.