Mål: 1913-18

HFD 2019 not. 20

HFD 2019 not. 20

Inkomstskatt, skattetillägg, ersättning för kostnader. 

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning.