Mål: 6975-18

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling, överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 336-2018/54.