Mål: 5729-18

HFD 2019 ref. 37

HFD 2019 ref. 37

En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
5729-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
EU-rätt