Mål: 6696-18

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt.