Mål: 6696-18

HFD 2019 not. 25

HFD 2019 not. 25

Förhandsbesked om inkomstskatt - ansökan avvisad.

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt.