Mål: 5355-18

HFD 2019 ref. 39

HFD 2019 ref. 39

Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud i en upphandling men som inte utgör avtalsvillkor.

Om avgörandet

Målnummer
5355-18
Måltyp
Offentlig upphandling
Lagrum
12 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
EU-rätt