Mål: 5695-18

HFD 2019 ref. 38

HFD 2019 ref. 38

En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.

Om avgörandet

Målnummer
5695-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
59 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244)