Mål: 6422-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring m.m.

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 EKMR, borde ha prövat ett överklagande av en dom om bevissäkring i sak trots att domen var verkställd vid tidpunkten för överklagandet. (Mål nr 6422-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6522-18).

Om avgörandet

Målnummer
6422-18
Måltyp
Skatt