Mål: 1478--1482-19

Tillstånd till prövning i Kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

Tillstånd till prövning i KR; anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter 2012 (Mål nr 1478-1482-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1470-1474-19)