Mål: 5375-17

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Karlskrona kommuns kust och skärgård, Blekinge län.