Mål: 5375-17

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Karlskrona kommuns kust och skärgård, Blekinge län.

Om avgörandet

Målnummer
5375-17
Måltyp
Rättsprövningar