Mål: 5375-17

HFD 2019 not. 18

HFD 2019 not. 18

Rättsprövning. 

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Karlskrona kommuns kust och skärgård, Blekinge län.