Mål: 1216-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling gällande Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut 2019-02-22 Adm dnr 87/19 (bt 15/3, ot 5/4).