Mål: 1161-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling gällande Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 dnr 80-2019/54.