Mål: 1217-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling gällande Kammarrätten i Sundsvalls administrativa beslut 2019-02-22 AdmD 54-2019-42.