Mål: 988-18

HFD 2019 not. 17

HFD 2019 not. 17

Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd för en tandläkarundersökning som redan har genomförts.