Mål: 988-18

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd för en tandläkarundersökning som redan har genomförts.