Mål: 988-18

HFD 2019 not. 17

HFD 2019 not. 17

Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).