Mål: 67-19

HFD 2019 ref. 41

HFD 2019 ref. 41

En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.