Mål: 67-19

Dom i mål om sjukpenning

En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.

Om avgörandet

Målnummer
67-19
Måltyp
Socialförsäkring