Mål: 67-19

HFD 2019 ref. 41

HFD 2019 ref. 41

En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.

Om avgörandet

Målnummer
67-19
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
27 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken