Mål: 3398-18

HFD 2019 ref. 42

HFD 2019 ref. 42

Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Dom i mål om sjukpenning

Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.