Mål: 3398-18

HFD 2019 ref. 42

HFD 2019 ref. 42

Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Om avgörandet

Målnummer
3398-18
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
27 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken