Mål: 3398-18

Dom i mål om sjukpenning

Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Om avgörandet

Målnummer
3398-18
Måltyp
Socialförsäkring