Mål: 3290-18

HFD 2019 not. 15

HFD 2019 not. 15

Förhandsbesked om mervärdesskatt.