Mål: 4392-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande ansökan om tillstånd att anordna lotteri m.m.