Mål: 6974-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av beslut angående begäran om skadestånd.

Om avgörandet

Målnummer
6974-18
Måltyp
Rättsprövningar