Mål: 1320-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (Målnummer 1320-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 836-18).