Mål: 4597-18

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Kungälvs kommun.

Om avgörandet

Målnummer
4597-18
Måltyp
Rättsprövningar