Mål: 4597-18

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Kungälvs kommun.