Mål: 4230-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för anläggande av väg 940.

Om avgörandet

Målnummer
4230-18
Måltyp
Rättsprövningar