Mål: 4230-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för anläggande av väg 940.