Mål: 3165-19

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

Fråga om ett avtal, om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap omfattas av upphandlingslagstiftningen. (Mål nr 3165-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3556-18).

Om avgörandet

Målnummer
3165-19
Måltyp
Offentlig upphandling