Mål: 1480-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad. (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).

Om avgörandet

Målnummer
1480-18
Måltyp
Övriga mål