Mål: 1488-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad. (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).