Mål: 5544-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas. (Mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).