Mål: 3456--3457-18

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen. (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).