Mål: 3387-19

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Miljö- och energidepartementets beslut gällande Gärdefjärdens naturreservat i Skellefteå kommun.