Mål: 301-19

HFD 2019 ref. 46

HFD 2019 ref. 46

Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
301-19
Måltyp
Skatt
Lagrum
3 kap. 2 § och 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)
EU-rätt