Mål: 3958-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om utbetald assistansersättning till en assistansanordnare har lämnats felaktigt i den mening som avses i bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om återbetalning av ersättning (Mål nr 3958-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1491-18).