Mål: 3595-18

HFD 2019 ref. 47

HFD 2019 ref. 47

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Om avgörandet

Målnummer
3595-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
17 kap. 3 §, 25 kap. 3 § andra stycket och 25 a kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)