Mål: 3595-18

HFD 2019 ref. 47

HFD 2019 ref. 47

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.