Mål: 3595-18

HFD 2019 ref. 47

HFD 2019 ref. 47

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.