Mål: 3595-18

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Om avgörandet

Målnummer
3595-18
Måltyp
Skatt