Mål: 1266-18

HFD 2019 ref. 43

HFD 2019 ref. 43

Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Dom i mål om avvisad talan

Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.