Mål: 1266-18

HFD 2019 ref. 43

HFD 2019 ref. 43

Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Om avgörandet

Målnummer
1266-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
1 § lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund 4, 5 och 14 §§ förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet1 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, artikel 6.1 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Mänskliga rättigheter