Mål: 1266-18

Dom i mål om avvisad talan

Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Om avgörandet

Målnummer
1266-18
Måltyp
Övriga mål
Mänskliga rättigheter