Mål: 4631-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2019-08-19 i ärende KST 2019/238.