Mål: 4051-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Överklagande av Kammarrättens i Jönköping administrativa beslut 251-2019/54.

Om avgörandet

Målnummer
4051-19
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd